Naturals collection- үстэй бээлий

62,000 

1х1б/так сүлжээстэй,2 хуруутэй үслэг чимэглэлтэй бээлий.

Мэдээлэл

1х1б/так сүлжээстэй,2 хуруутэй үслэг чимэглэлтэй бээлий.
SKU код: 3322-492 Бүтээгдэхүүний ангилал ,