Naturals collection- cable өмд

480,000 

Хагас бариу загьарын энгийн суулттай өмд. Суулт өндөр,хээ сүлжээс битүү кебель хээтэй. Манжет бариу загвартай.

Мэдээлэл

Хагас бариу загьарын энгийн суулттай өмд. Суулт өндөр,хээ сүлжээс битүү кебель хээтэй. Манжет бариу загвартай.
SKU код: 1922-469 Бүтээгдэхүүний ангилал ,