Joli collection- товчтой багваахай светер

446,000 

Завин захтай джемпер.Нгийн сүлжээстэй. Мөр өмсгөлөөр гаргаж өмсөх зориулалттай. Багваахай загварын суулттай. Мөрөнд гоёмсог олон товчтой. Юбка өмд хослуулж өмсөх боломжтой.

Мэдээлэл

Завин захтай джемпер.Нгийн сүлжээстэй. Мөр өмсгөлөөр гаргаж өмсөх зориулалттай. Багваахай загварын суулттай. Мөрөнд гоёмсог олон товчтой. Юбка өмд хослуулж өмсөх боломжтой.
SKU код: 0922-412 Ангилал: