Joli collection- сороочкон захтай светер

374,000 

Сорочзон захтай свитер. Сүлжээс 3х3с,Захыг шар болон хар өнгийн саатай утас хослуулж сүлжсэн. Энгийн бариу загвартай.

Мэдээлэл

Сорочзон захтай свитер. Сүлжээс 3х3с,Захыг шар болон хар өнгийн саатай утас хослуулж сүлжсэн. Энгийн бариу загвартай.
SKU код: 3122-530 Ангилал: