Aviation collection- бүстэй кардиган

560,000 

3х3 сүлжээстэй богино юбка.

Мэдээлэл

Кардиган. Энгийн хирамэ сүлжээстэй, 4 халаастай,бүстэй,зах пиджак захтай,энгийн шулуун залгаа мөртэй загвартай.

SKU код: 1622-497 Ангилал: