Joli collection- сороочкон захтай судалтай платье

686,000 

Сорочкан захтай,энгэр бүтэн онгорхой платье.Дэрвэгэр хормойтой.Мөр энгийн цулуун залгаа,мөр дээр погон оруулгатай.Энгэр бүтэн товчтой,судалтай платье

Мэдээлэл

Сорочкан захтай,энгэр бүтэн онгорхой платье.Дэрвэгэр хормойтой.Мөр энгийн цулуун залгаа,мөр дээр погон оруулгатай.Энгэр бүтэн товчтой,судалтай платье
SKU код: 3622-433 Бүтээгдэхүүний ангилал ,