Чөлөөт загварын цамц

317,000 

Кардиган. Раглан мөртэй,энгийн хирамэ сүлжээстэй, 3өнгийн судалтай ,малгайтай цамц.

Мэдээлэл

Кардиган. Раглан мөртэй,энгийн хирамэ сүлжээстэй, 3өнгийн судалтай ,малгайтай цамц.
SKU код: 1622-451 Ангилал: