Сул загварын цамц

470,000 

Мэдээлэл

Пуловэр. Сул загварын, шулуун залгаа унасан мөртэй. Оноотой, энгэр ар урт оноотой.
SKU код: 1422-458 Ангилал: