Судалтай Юбка

320,000 

Мэдээлэл

5 өнгийн судалтай богино юбка. Өндөр суудалтай. Сүлжээс 3х3с судал.
SKU код: 2422-483 Ангилал: